Om Oss

Vi tyckte att befintliga leverantörers anti-skimming skydd erbjöd otydliga produkter.
Vi förstod inte hur tekniken kunde bli viktigare än kundens behov.

Vår lösning? Vi bildade Skimskydd.

Skimskydd erbjuder produkter för att skydda din plånbok där funktion utifrån kundens behov är i centrum. Inte teknik. Vi väljer standardiserade lösningar baserad på testad och beprövad teknik som vi vet fungerar.

Riskerna med kontaktlösa bankkort kan vara stora. Vår produkt är baserad på en beprövad och fungerande anti-skimming teknik. Men till skillnad från andra leverantörer så behöver man inte registrera sitt kort. Vår anti-skimming kort är väldigt enkla att använda.

Och i allt vi gör gäller våra värderingar formulerade i två ledord – Användarvänlighet och Hållbarhet. Vår framgång ligger till stor del på vårt fokus på att våra tjänster och rekommenderade produkter ska vara lätta att använda för dig, dina kollegor och din familj.

Vi försöker hela tiden minska vår verksamhets miljöbelastning. Vi söker förlänga livslängden hos våra anti-skimming produkter.